Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ TRIGAR.PL

 

Niniejszy regulamin określa warunki nabycia i korzystania z Kart Podarunkowych TRIGAR.pl w sieci sklepów TRIGAR.pl i Sklepie Internetowym TRIGAR.pl

Do celów regulaminu stosuje się następujące definicje:

1. Wydawca oznacza TRIGAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 17, 61-561 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626701, o numerze REGON: 364881760, o numerze  NIP: 7831744184, właściciel domeny www.trigar.pl. E-mail kontaktowy do Wydawcy: kontakt@trigar.pl

2. Nabywca oznacza osobę, która otrzymuje od wydawcy Kartę Podarunkową TRIGAR.pl w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

3. Okaziciel oznacza każdego posiadacza Karty Podarunkowej TRIGAR.pl

4. KP TRIGAR.pl oznacza Kartę Podarunkową w wersji fizycznej z unikatowym kodem o wartości 50 zł, 100 zł, 250 zł, 500 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł do wykorzystania na okaziciela.

5. Sieć sklepów TRIGAR.pl oznacza sklepy stacjonarne TRIGAR.pl zlokalizowane w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 17, w Gdańsku, ul. Partyzantów 72, w Warszawie, ul. KEN 36A, we Wrocławiu, ul. św. Wincentego 17, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 43, w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 7 oraz w Łodzi, ul. Drewnowska 55/5.

6. Sklep Internetowy oznacza Sklep Internetowy TRIGAR.pl dostępny na stronie www.trigar.pl

7. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Karty Podarunkowej TRIGAR.pl obowiązujący od 28/09/2018 r.

 

§1

Nabycie KP TRIGAR.pl

 

1. Nabycie KP TRIGAR.pl możliwe jest w Sklepie Internetowym TRIGAR.pl oraz w Sieci sklepów TRIGAR.pl.

2. KP TRIGAR.pl jest formą bonów towarowych różnego przeznaczenia w związku z czym zgodnie z ustawą nie nalicza się podatku VAT. Do KP TRIGAR.pl wystawiamy PARAGON NIEFISKALNY. Przy finalizacji transakcji polegającej na wymianie  KP TRIGAR.pl na produkt/y Okaziciel uzyska PARAGON FISKALNY lub FAKTURĘ VAT.

3. Każda KP TRIGAR.pl opatrzona jest unikalnym kodem, dzięki któremu Okaziciel będzie mógł zrealizować transakcję.

4. Po dokonaniu wpłaty przez Nabywcę i zaksięgowaniu jej przez Wydawcę, Wydawca wyda KP TRIGAR.pl. W przypadku wysyłki pod wskazany w zamówieniu adres obowiązuje dodatkowa opłata zgodna z cennikiem Sklepu Internetowego.

5. Zakup KP TRIGAR.pl nie podelega żadnym upustom ani rabatom.

6. KP TRIGAR.pl nie może zostać wykorzystana do zakupu kolejnej KP TRIGAR.pl

7. Nabywca dokonujący zakupu KP TRIGAR.pl poprzez sklep internetowy www.trigar.pl ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu KP TRIGAR.pl w terminie do 14 dni od otrzymania kodu bez podawania przyczyny zwrotu.§2

Zasady korzystania z KP TRIGAR.pl

 

1. KP TRIGAR.pl można zrealizować jednorazowo na cały asortyment Sieci sklepów TRIGAR.pl i Sklepu Internetowego

2. Realizacja odbywa się poprzez okazanie KP TRIGAR.pl w Sieci sklepów TRIGAR.pl lub poprzez wpisanie unikalnego numeru karty podarunkowej w polu "Kod rabatowy" w trakcie składania zamówienia przez Sklep Internetowy. Do zamówienia realizowanego przez Sklep Internetowy można wykorzystać jedynie jeden kupon rabatowy na jedną transakcję, dlatego w celu realizacji większej ilości KP TRIGAR.pl prosimy o kontakt z Obsługą Sklepu bądź wpisanie unikalnego numeru karty podarunkowej w uwagach do zamówienia. Wartość wykorzystanej w ten sposób Karty Podarunkowej zostanie zaliczona na poczet złożonego zamówienia.

3. KP TRIGAR.pl można wykorzystać tylko raz na kwotę nie mniejszą niż nominał karty. Towar droższy można nabyć dopłacając różnicę w jeden z dostępnych w Sklepie Internetowym i Sieci Salonów TRIGAR.pl sposobów.

4. Nie ma możliwości doładowania KP TRIGAR.pl, zasilenie środków każdorazowo odbywa się poprzez zakup nowej KP TRIGAR.pl

5. W przypadku zakupu i płatności ratalnej suma odpowiadająca wartości nominału KP TRIGAR.pl zostanie uznana jako wpłata własna.

6. KP TRIGAR.pl nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Zwrot towaru zakupionego z wykorzystaniem KP TRIGAR.pl rozliczony będzie w pierwszej kolejności na zasadzie KP TRIGAR.pl do wartości użytego nominału KP TRIGAR.pl niezależnie od okoliczności i podstawy prawnej zwrotu.

8. Realizacja KP TRIGAR.pl będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Okaziciel wejdzie w posiadanie KP TRIGAR.pl w sposób nieuprawniony.

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za KP TRIGAR.pl, które zostały nieumyślnie przekazane osobom trzecim czy skradzione po ich przekazaniu nabywcy. Unikatowy kod KP TRIGAR.pl może być zrealizowany do zapłaty za zamówienie wyłącznie jeden raz. Nabywca zobowiązany jest do należytej ochrony kodu KP TRIGAR.pl i ujawnienia go wyłącznie osobom pożądanym.

10. Nabywcy oraz Okazicielowi nie przysługują roszczenia w stosunku do wydawcy z tytułu utraty skutecznie przekazanego mu unikalnego kodu KP TRIGAR.pl.

11. KP TRIGAR.pl  jest ważna i aktywna przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy od momentu zakupu. Po tym okresie KP TRIGAR.pl traci ważność bez możliwości odzyskania zdeponowanych na niej środków. 

12. Kod Karty Podarunkowej nie zadziała na produkty objęte promocją i w takim przypadku należy złożyć zamówienie i wpisać numer kodu w uwagach "Mam Kartę Podarunkową o kodzie XXX". Obsługa Sklepu Internetowego uwzględni aktywny kod przy realizacji zamówienia. W przypadku pozostania kwoty do zapłaty, Obsługa Sklepu skontaktuje się w celu uregulowania należności.

 

§3

Postanowienia końcowe

 

1. Nabywca KP TRIGAR.pl oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. TRIGAR Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji KP TRIGAR.pl w następujących przypadkach:

  • upłynął jego termin ważności
  • kod z KP TRIGAR.pl został już użyty

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie Karty Podarunkowej TRIGAR.pl będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z poźn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta oraz Regulamin Sklepu Internetowego.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O ich treści poinformujemy Użytkowników umieszczając zestawienie zmian Regulaminu na stronie głównej Serwisu Internetowego na minimum 14 dni kalendarzowych przed zastosowanymi zmianami. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach poprzez przesłanie na wskazany przez nich adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, informacji  zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 
Zmiany wchodzą w życie w terminie podanym w obwieszczeniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach w Regulaminie.
 
Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie, na stronie https://www.trigar.pl/regulaminkart w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 
Zmiany takie nie mają wpływu na zasady realizacji KP TRIGAR.pl zakupionych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.

 

Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium