Regulamin korzystania z bonów WannaBuy w sklepie TRIGAR

Niniejszy regulamin określa warunki nabycia i korzystania z Bonów TRIGAR.pl w Sklepie Internetowym TRIGAR.pl

Do celów regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. Wydawca oznacza TRIGAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 17, 61-561 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626701, o numerze REGON: 364881760, o numerze  NIP: 7831744184, właściciel domeny www.trigar.pl. Kontakt: kontakt@trigar.pl
 1. Nabywca oznacza osobę, która otrzymuje od wydawcy Bon TRIGAR.pl za wykorzystanie punktów z portalu Wannabuy.pl i/lub przekazanie środków pieniężnych.
 1. Okaziciel oznacza każdego posiadacza Bonu TRIGAR.pl
 1. Bon TRIGAR.pl oznacza bon z unikatowym kodem o wartości 25 zł, 50 zł, 100 zł, 250 zł, 500 zł, 1000 zł do wykorzystania na okaziciela w Sklepie Internetowym TRIGAR.pl.
 1. Sklep Internetowy oznacza Sklep Internetowy TRIGAR.pl dostępny na stronie www.trigar.pl
 1. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin korzystania z bonów WannaBuy w sklepie  TRIGAR.pl obowiązujący od 01/09/2020 r.Nabycie Bonu TRIGAR.pl

 1. Nabycie Bonu TRIGAR.pl możliwe jest tylko poprzez platformę Wannabuy.pl zgodnie z zasadami platformy WannaBuy.
 1. Bon TRIGAR.pl jest formą bonów towarowych różnego przeznaczenia w związku z czym zgodnie z ustawą nie nalicza się podatku VAT. Do Bonu TRIGAR.pl wystawiamy PARAGON NIEFISKALNY. Przy finalizacji transakcji polegającej na wymianie  Bonu TRIGAR.pl na produkt/y Okaziciel uzyska PARAGON FISKALNY lub FAKTURĘ VAT.
 1. Każdy Bon TRIGAR.pl opatrzony jest unikalnym, dziesięcio znakowym kodem, dzięki któremu Okaziciel będzie mógł zrealizować transakcję.
 1. Użytkownik serwisu Wannabuy.pl nabywa Bon TRIGAR.pl po dokonaniu prawidłowej płatności za niego posiadanymi w Systemie punktami i/lub płatnością własną. W przypadku płatności wykorzystującej płatność własną kartą lub e-przelewem – zakończenie transakcji następuje z chwilą otrzymania przez MyBenefit od Zewnętrznego Kanału Płatności informacji o pozytywnym przebiegu procesu płatności przez Użytkownika
 1. Po dokonaniu prawidłowej płatności przez Nabywcę i zaksięgowaniu jej przez Wydawcę, Wydawca wyda Bon TRIGAR.pl Nabywcy za pośrednictwem portalu Wannabuy.pl.

 2. Zakup Bonu TRIGAR.pl nie podelega żadnym upustom ani rabatom.
 1. Zakupione i poprawnie działające Bony TRIGAR.pl nie podlegają zwrotom, w takim przypadku Użytkownikowi portalu Wannabuy.pl nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, rzeczowego lub w formie zwrotu punktów na konto w Systemie Wannabuy.pl 
 1. Zamówiony towar z wykorzystaniem Bonu TRIGAR.pl można odebrać w sklepach stacjonarnych TRIGAR.pl zlokalizowanych w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 17, w Gdańsku, ul. Partyzantów 72, w Warszawie, ul. KEN 36A, we Wrocławiu, ul. św. Wincentego 17, w Krakowie, ul. Grzegórzecka 43, w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 7 oraz w Łodzi, ul. Drewnowska 55/5.

 

Zasady korzystania z Bonu TRIGAR.pl 

 1. Bon TRIGAR.pl można zrealizować jednorazowo na cały asortyment Sieci sklepów TRIGAR.pl i Sklepu Internetowego z wyłączeniem Kart Podarunkowych.
 1. Realizacja odbywa się poprzez wpisanie otrzymanego unikalnego kodu w koszyku w polu "kod rabatowy" w trakcie składania zamówienia przez Sklep Internetowy. Do zamówienia realizowanego przez Sklep Internetowy można wykorzystać jedynie jeden kod rabatowy na jedną transakcję. W celu realizacji większej ilości Bonów TRIGAR.pl prosimy o kontakt z Obsługą Sklepu bądź wpisanie unikalnego kodu w uwagach do zamówienia. Wartość wykorzystanego w ten sposób Bonu zostanie zaliczona na poczet złożonego zamówienia.
 1. Bon TRIGAR.pl można wykorzystać tylko raz na kwotę nie mniejszą niż nominał karty. Towar droższy można nabyć dopłacając różnicę w jeden z dostępnych w Sklepie Internetowym sposobów.

    4. W przypadku chęci wykorzystania bonu na produkt znajdujący się w aktywnej promocji, należy wykonać następujące czynności:

a) Dodać produkt do koszyka w sklepie internetowym trigar.pl
b) Uzupełnić wszystkie wymagane dane do złożenia zamówienie, wraz z wyborem dogodnej formy płatności 
c) Wpisać w uwagach: Posiadam kod "xxxxxxxxxx" o wartości XXX PLN (gdzie w miejsce "xxx" należy podać numer kodu oraz jego wartość
d) Złożyć zamówienie i nie dokonywać żadnych płatności
e) Po pojawieniu się zamówienia w systemie, pracownik je zweryfikuje oraz ręcznie wprowadzi wpisany w uwagach kod. Jeśli pozostanie jakaś kwota do dopłaty, to Klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zapłacić we wskazany przy składaniu zamówienia sposób. 

     5. Nie ma możliwości doładowania Bonu TRIGAR.pl, zasilenie środków każdorazowo odbywa się poprzez zakup nowego Bonu TRIGAR.pl

     6. W przypadku zakupu i płatności ratalnej suma odpowiadająca wartości nominału Bonu TRIGAR.pl zostanie uznana jako wpłata własna.

     7. Bon TRIGAR.pl nie podlega wymianie na gotówkę.

     8. Zwrot towaru zakupionego z wykorzystaniem Bonu TRIGAR.pl rozliczony będzie w pierwszej kolejności na zasadzie Bonu TRIGAR.pl/Karty podarunkowej TRIGAR.pl do wartości użytego nominału Bonu TRIGAR.pl niezależnie od okoliczności i podstawy prawnej zwrotu.

     9. Realizacja Bonu TRIGAR.pl będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Okaziciel wejdzie w posiadanie Bonu TRIGAR.pl w sposób nieuprawniony.

     10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony TRIGAR.pl, które zostały nieumyślnie przekazane osobom trzecim czy skradzione po ich przekazaniu Nabywcy. Unikatowy kod Bonu TRIGAR.pl może być zrealizowany do zapłaty za zamówienie wyłącznie jeden raz. Nabywca zobowiązany jest do należytej ochrony kodu Bonu TRIGAR.pl i ujawnienia go wyłącznie osobom pożądanym.

     11. Nabywcy oraz Okazicielowi nie przysługują roszczenia w stosunku do wydawcy z tytułu utraty skutecznie przekazanego mu unikalnego kodu Bonu TRIGAR.pl.

     12. Bon TRIGAR.pl  jest ważna i aktywna przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy od momentu zakupu. Po tym okresie Bon TRIGAR.pl traci ważność bez możliwości odzyskania zdeponowanych na niej środków. 

 

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z towarami i/lub usługami nabytymi z wykorzystaniem Bonów TRIGAR.pl powinny być zgłaszane do Wydawcy. 
 1. Reklamacje związane z działaniem Bonów TRIGAR.pl (z wyjątkiem reklamacji dotyczących nabytych towarów lub usług) powinny być zgłaszane do MyBenefit przez formularz interaktywny dostępny po zalogowaniu się do systemu pod adresem: https://system.mybenefit.pl/mybenefit/contact-form.html lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@mybenefit.pl. Reklamacje będą rozpatrywane przez MyBenefit w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

 

Postanowienia końcowe

 1. Nabywca Bonu TRIGAR.pl oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 1. TRIGAR Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji Bonu TRIGAR.pl w następujących przypadkach:
 1. upłynął jego termin ważności
 2. kod Bonu TRIGAR.pl został już użyty
 3. podany kod Bonu TRIGAR.pl jest niepoprawny
 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w  Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z poźn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta oraz Regulamin Sklepu Internetowego.
 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O ich treści poinformujemy Użytkowników umieszczając zestawienie zmian Regulaminu na stronie głównej Serwisu Internetowego na minimum 14 dni kalendarzowych przed zastosowanymi zmianami. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach poprzez przesłanie na wskazany przez nich adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, informacji  zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 

Zmiany wchodzą w życie w terminie podanym w obwieszczeniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach w Regulaminie. 

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie, na stronie https://www.trigar.pl/regulamin-bonu-wannabuy w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

Zmiany takie nie mają wpływu na zasady realizacji Bonów TRIGAR.pl zakupionych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium