Regulamin bonów MyBenefit

REGULAMIN BONÓW NABYTYCH W RAMACH KAFETERII MYBENEFIT

Niniejszy regulamin określa warunki nabycia i korzystania w sieci sklepów TRIGAR i Sklepie Internetowym TRIGAR.pl z Bonów nabytych w ramach Kafeterii MyBenefit.

Do celów regulaminu stosuje się następujące definicje:

1. Wydawca oznacza TRIGAR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 17, 61-561 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626701, o numerze REGON: 364881760, o numerze NIP: 7831744184, właściciel domeny www.trigar.pl. E-mail kontaktowy: kontakt@trigar.pl

2. Nabywca oznacza osobę, która otrzymuje od Wydawcy Bon w  zamian za przekazanie środków pieniężnych bądź Punktów Kafeterii MyBenefit.

3. Okaziciel oznacza każdego posiadacza Bonu

4. Bon oznacza Kartę Podarunkową w wersji elektronicznej w postaci unikatowego kodu o wartości  100 zł, 200 zł, 500 zł, 1000 zł do wykorzystania na Okaziciela.

5. Sieć sklepów TRIGAR.pl oznacza sklepy stacjonarne TRIGAR.pl zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 17, w Gdańsku przy ul. Partyzantów 72, w Warszawie przy al. KEN 36A, we Wrocławiu przy ul. św. Wincentego 17, w Krakowie przy ul. Grzegórzecka 43, w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 7 oraz w Łodzi przy ul. Drewnowska 55/5.

6. Sklep Internetowy oznacza Sklep Internetowy TRIGAR.pl dostępny na stronie www.trigar.pl

7. Kafeteria MyBenefit oznacza internetową platformę należąca do Benefit Systems S.A., umożliwiająca Użytkownikom wybór Świadczeń i Bonów w ramach działalności socjalnej lub motywacyjnej realizowanej przez Klienta.

Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000370919, NIP: 8361676510, REGON: 750721670, BDO: 000558784. Kontakt telefoniczny: +48 22 242 42 42

8. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin obowiązujący od 1.08.2023

 

§ 1. Nabycie Bonów w serwisie MyBenefit

 

1. Nabycie Bonów możliwe jest jedynie dla Użytkowników lub Klientów Kafeterii MyBenefit.

2. W przypadku płatności wyłącznie Punktami dostępnymi w ramach Kafeterii MyBenefit transakcja dokonywana jest pomiędzy Benefit Systems S.A. a podmiotem udostępniającym Tobie dostęp do Systemu, w związku z czym nie stosuje się Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a zatem ustawowe prawo odstąpienia od nabytego Bonu nie przysługuje.

3.  Konsumentowi albo przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który nabył Bon za pośrednictwem Kafeterii MyBenefit w całości lub częściowo za środki własne przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy nabycia Bonu w terminie 14 dni od otrzymania unikatowego kodu zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  Uprawnienie to  nie przysługuje w sytuacji zrealizowania świadczenia zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie woli wysłane na dane kontaktowe Wydawcy, bądź Kafeterii MyBenefit w terminie 14 dni od otrzymania kodu Bonu.

5. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia umowy nabycia Bonu, środki przekazane na nabycie Bonu zostaną zwrócone przy użyciu tych samych metod, które zostały wykorzystane na jego opłacenie.

 

§ 2. Warunki i zasady korzystania z Bonów

1. Termin ważności Bonów jest nie dłuższy niż 12 miesięcy i jest każdorazowo wyświetlany w ofercie sprzedaży przed zakupem Bonu.

2. Bony można zrealizować jednorazowo na cały asortyment Sieci sklepów TRIGAR i Sklepu Internetowego TRIGAR.pl, lecz nie może zostać wykorzystana do zakupu Karty Podarunkowej

3. Bony można wykorzystać tylko raz, na kwotę nie mniejszą niż nominał karty. Towar droższy można nabyć dopłacając różnicę w jeden z dostępnych w Sklepie Internetowym i Sieci Salonów TRIGAR sposobów.

4. W przypadku zakupu i płatności ratalnej suma odpowiadająca wartości nominału Bonu zostanie uznana jako wpłata własna.

5. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

6. Realizacja odbywa się poprzez podanie unikalnego kodu Bonu w Sieci sklepów TRIGAR lub poprzez wpisanie unikalnego numeru Bonu w polu "Kod rabatowy" w trakcie składania zamówienia przez Sklep Internetowy TRIGAR.pl.

7. Do zamówienia realizowanego przez Sklep Internetowy, a także w Sieci sklepów TRIGAR można wykorzystać jedynie jeden kod na jedną transakcję.

8. Zwrot towaru zakupionego z wykorzystaniem Bonu rozliczony będzie w pierwszej kolejności na zasadzie Karty Podarunkowej do wartości użytego nominału  Bonu  niezależnie od okoliczności i podstawy prawnej zwrotu. Nowa Karta podarunkowa będzie miała termin użycia wynoszący 12 miesięcy.

9. Realizacja Bonu będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Okaziciel wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej  w sposób nieuprawniony.

10. TRIGAR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Bony,  które zostały nieumyślnie przekazane osobom trzecim czy skradzione po ich przekazaniu nabywcy. Unikatowy kod Bonu może być zrealizowany do zapłaty za zamówienie wyłącznie jeden raz. Nabywca zobowiązany jest do należytej ochrony kodu i ujawnienia go wyłącznie osobom pożądanym.

11. Nabywcy oraz Okazicielowi nie przysługują roszczenia w stosunku do firmy TRIGAR Sp. z o.o. z tytułu utraty skutecznie przekazanego mu unikalnego kodu Bonu.

12. Kod Bonu nie zadziała na produkty objęte promocją i w takim przypadku należy złożyć zamówienie i wpisać numer kodu w uwagach "Mam Kartę Podarunkową o kodzie XXX". Obsługa Sklepu Internetowego uwzględni aktywny kod przy realizacji zamówienia. W przypadku pozostania kwoty do zapłaty, Obsługa Sklepu skontaktuje się w celu uregulowania należności.

 

 

§3 Postanowienia końcowe

 

1. Nabywca Bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. TRIGAR Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji Bonu w następujących przypadkach:

  • upłynął jego termin ważności
  • kod Bonu został już użyty

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z poźn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta oraz Regulamin Sklepu Internetowego.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O ich treści poinformujemy Użytkowników umieszczając zestawienie zmian Regulaminu na stronie głównej Serwisu Internetowego na minimum 14 dni kalendarzowych przed zastosowanymi zmianami.

 

Zmiany wchodzą w życie w terminie podanym w obwieszczeniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach w Regulaminie.

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie, na stronie https://www.trigar.pl/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 

Zmiany takie nie mają wpływu na zasady realizacji Bonów nabytych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.

 

Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium