Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem i operatorem serwisu trigar.pl jest firma TRIGAR SP. z o.o., ul. Wierzbięcice 17, 61-561 Poznań, NIP 7831744184, REGON 364881760, zarejestrowana pod numerem KRS 0000626701, tel. 500 521 500, e-mail: kontakt@trigar.pl dalej zwana Sprzedawcą.
 2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.trigar.pl, jak również pocztą elektroniczną na adres sklep@trigar.pl lub telefonicznie.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców.
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%)
 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 6. Również inne elementy oferty, takie jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W przypadku, gdy dane (w tym opisy i specyfikacje techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, Kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi na podstawie niezgodności towaru z umową i żądać odstąpienia od umowy, wymiany na wolny od wad, naprawy, lub obniżenia ceny. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności zgodnie z art. 557 §3. kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 poz. 380) gdy towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub jego przedstawiciela, o których nie mieliśmy i nie mogliśmy mieć wiedzy albo nie mogły mieć one wpływu na decyzję Kupującego, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

II. Realizacja zamówienia

 

 1. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 2. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 3. Orientacyjna informacja o czasie realizacji jest podana przy opisie produktu.
 4. Zamówiony towar jest dostarczany na terenie Polski za pomocą firmy kurierskiej. Koszty wysyłki pokrywa kupujący, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Każdorazowo informacja o kosztach przesyłki jest podana w koszyku zamówienia.
 5. Warunki niniejszego regulaminu dotyczą dostaw na terenie Polski. Realizacja transakcji zagranicznych jest możliwa i wymaga każdorazowych ustaleń indywidualnych.
 6. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki.
 7. Dodanie produktu do koszyka nie stanowi jego rezerwacji. Produkt zostanie zarezerwowany dopiero po złożeniu zamówienia, wybraniu sposobu płatności i potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę. 
 8. Zamówienie nieopłacone w ciągu 48 godzin zostanie automatycznie anulowane (dotyczy to zamówień wysyłkowych oraz zamówienie z odbiorem osobistym w sklepach stacjonarnych TRIGAR).
 9. Kody rabatowe nie działają na produkty objęte promocją, produktu z kategorii Outlet oraz na Karty podarunkowe TRIGAR.
 10. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą.
 11. Firma Trigar Sp. z o.o. zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia towaru fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzonego na rynek polski, a także zgodnego z umową  w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta, lub w przypadku produktów cyfrowych w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.  Wyjątek stanowią wyraźnie oznaczone oferty działu OUTLET zawierające towar ze zwrotów i powystawowy. Oferowany tą drogą towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzony na rynek polski, a także zgodny z umową  w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta, lub w przypadku produktów cyfrowych w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta, może jednak nosić ślady użytkowania, które znajdują się w opisie przedmiotu oferty i dokumentacji fotograficznej.

 

III. Reklamacje

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy 

 

1.1. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz Klientów będących przedsiębiorcami na prawach Konsumenta za sprzedany Produkt stanowią  przepisy prawa: 

 

- w przypadku Produktów zakupionych do dnia 31.12.2022r. zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Produktu określają przepisy ustawy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 i następnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku (Odpowiedzialność na zasadach rękojmi); 

 

- w przypadku Produktów zakupionych od dnia 01.01.2023 r.  zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a i następne (Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową). 

 

1.2. Podstawa i zakres odpowiedzialność Sprzedawcy względem pozostałych Klientów, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami nie będącymi objęci prawami Konsumenta, na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121) strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

 

1.3. Reklamację z tytułu Rękojmi oraz Odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową można złożyć w każdym Sklepie sieci TRIGAR, lub drogą wysyłki. W przypadku uznania reklamacji koszt dostawy do siedziby ponosi Sprzedawca.

 

1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji z tytułu Rękojmi niezwłocznie, ale nie dłużej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania w przypadku żądania naprawy lub wymiany, lub w terminie do 30 dni w przypadku żądania obniżenia wartości lub odstąpienia od umowy.

 

1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji z tytułu Odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową niezwłocznie, ale nie dłużej niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 1. Odpowiedzialność Gwaranta

 

2.1. Produkty oferowane przez Sklep trigar.pl objęte są 2-letnią gwarancją producenta. Chyba, że oferta sprzedaż stanowi inaczej (Dotyczy Działu OUTLET). Warunki realizacji gwarancji są określone w oświadczeniu gwarancyjnym dostępnym na oficjalnej stronie gwaranta.

Reklamację z tytułu gwarancji można zgłosić w dowolnym Sklepie sieci TRIGAR lub w bezpośrednim kontakcie z Gwarantem.

 • Dla produktów marki Garmin, TACX, Fusion poprzez Dział Wsparcia Technicznego Garmin  (tel. 008004412454, e-mail: poland.support@garmin.com),
 • dla produktów marki SHOKZ poprzez platformę zgłoszenia dostępną na stronie: https://b2b.omtgroup.pl/ReklamacjeZewnetrzne.aspx

Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  3.1. Klient będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak mediacja przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej czy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH. A także uprawniony jest także do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Konsumentów.

 

 1. Reklamacja uszkodzonej przesyłki w transporcie.

 

4.1. Zgodnie z Art. 545 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121)  Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane najlepiej nie przyjmować przesyłki lub w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Jeśli protokołu szkody nie dało się sporządzić w czasie dostawy proszę skontaktować się:

-  dla przesyłek doręczanych przez DPD o kontakt z Contact Center DPD pod poniższymi numerami telefonów 22 577 55 55 lub 801 400 373 w celu złożenia zlecenia na spisanie takiego protokołu. Możliwość złożenia zlecenia istnieje także za pośrednictwem maila cc@dpd.com.pl. 

-  dla przesyłek doręczanych przez DHL o kontakt z DHL Parcel pod poniższym numerem telefonów 42 6 345 345 w celu złożenia zlecenia na spisanie takiego protokołu. Więcej informacji o zgłaszaniu reklamacji znajdziesz na stronie dhl.com

- w przypadku uszkodzenia paczek nadanych poprzez kuriera InPost bądź do Paczkomatu prosimy o kontakt z firmą InPost pod numerem 722 444 000. 

Protokół uszkodzenia przesyłki jest niezbędnym dokumentem do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

IV. Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Przedsiębiorstwa ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośredniego kosztu zwrotu, a także jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 2. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy do Konsumenta równy najtańszemu zwykłemu sposobowi dostawy oferowanemu przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższa zasada nie obowiązuje, jeśli Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze rzecz.
 3. W związku z art. 34 ust. 4 (Ustawa o prawach konsumenta) "Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy". Zgodnie z wytycznymi KE oraz poradniku wydanym przez UOKiK Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art 38. ust. 9, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowani, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zapis ten odnosi się do map sprzedawanych na kartach MicroSD w zapieczętowanych opakowaniach.
 5. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep o tym fakcie pisemnie bądź drogą e-mail w terminie do 14 dni od odebrania towaru.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie informacji przed jego upływem. 
 6. Konsument ma obowiązek zwrócenia rzeczy Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłania rzeczy przed jego upływem. 
 7. Zwracany towar należy odesłać na swój koszt do siedziby firmy TRIGAR (Salon TRIGAR.pl, ul. Św. Wincentego 17, 50-252, Wrocław). Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór do pobrania formularza zwrotów) oraz numer konta, na jaki TRIGAR Sp. z o.o. ma zwrócić zapłatę.
 8. Z powyższego Prawa do odstąpienia od umowy zawartej po 01.01.2021 mogą skorzystać na zasadach praw Konsumenta osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy  wynika,  że  nie  posiada  ona  dla  tej  osoby  charakteru  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie  przepisów  o  Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

V. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego i Użytkownika w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego jest Sprzedawca -  Firma TRIGAR Sp. z o.o.
 2. Uzyskane w ten sposób dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 
 4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w portalu "TrustMate" oraz "Ceneo-Zaufane opinie", w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. 

 

VI. Formy płatności

 

 1. W zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, możesz wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
 • Przelew tradycyjny - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.
 • AutoPay S.A. - Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic), Przelewy online, Blik, Apple Pay, Google Pay
 • Pobranie - płatność gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi)
 • Zakup ratalny - płatność rozłożona na raty za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Zakup ratalny - płatność rozłożona na raty za pośrednictwem Santander Consumer Bank S.A.
 • Zakup ratalny - płatność rozłożona na raty za pośrednictwem AS Inbank S.A. – Oddział w Polsce
 • Płatność w salonie TRIGAR - w naszych salonach firmowych (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Białystok, Łódź) możesz zapłacić gotówką, kartą lub dokonać zakupu na raty (Credit Agricole Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., AS Inbank S.A.)
 • Karty Podarunkowe TRIGAR
 • Kody MyBenefit
 • Kody WannaBuy
 • Kody GiftMall

 

 

VII. Czas realizacji zamówień

 

 1. Natychmiast po złożeniu przez Ciebie zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i linkiem, w który należy kliknąć. Po otrzymaniu akceptacji zamówienia rozpoczynamy jego realizację, a Ty będziesz na bieżąco informowany o postępie naszych prac.  
 2. Termin wysyłki wynika z dostępności produktów i wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez Ciebie formy dostawy.
 3. Przy każdym produkcie jest podany termin, który opisuje, kiedy produkty mogą zostać wysłane przez Sprzedawcę - od 24 godzin do kilku, czasami nawet kilkunastu dni (w przypadku produktów trudno dostępnych). Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na stronie odpowiadała realnym stanom magazynowym, może się jednak zdarzyć, że faktyczny czas dostawy się przedłuży - o czym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 4. Jeżeli zamawiasz większą liczbę produktów, czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do produktu o najdłuższym czasie wysyłki. Można zrealizować zamówienie etapami - w tym celu skontaktuj się z nami lub wpisz odpowiednią adnotację w uwagach do zamówienia.

 

VIII. Koszty dostawy

 

 1. Całkowity koszt dostawy zamówienia jest widoczny po dodaniu produktów do koszyka, wybraniu  formy dostawy i metody płatności - w podsumowaniu zobaczysz dokładną wartość do zapłaty.  

 

IX. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy trigar.pl

 

1. Informujemy, że korzystanie z sieci Internetowej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z szeregiem zagrożeń, jak chociażby istnieje możliwość zainfekowania systemu użytkownika wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem. W celu zminimalizowania ryzyka zalecamy korzystanie z programów antywirusowych i zapory sieciowej typu firewall.

 

2. Minimalne wymagania techniczne, które należy spełnić by móc korzystać ze Sklepu Internetowego:

 • komputer lub urządzenie mobilne z zapewnionym dostępem do Internetu,

 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Chrome w wersji 66 lub nowszej, FireFox 60 lub nowszej, Opera w wersji 53 lub nowszej lub Safari w wersji 5 lub nowszej,

 • włączona obsługa języka Javascript w przeglądarce,

3. Sklep Internetowy dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Dostęp do Sklepu Internetowego jest bezpłatny.

5. By móc skorzystać z niektórych Usług, w tym składania zamówień konieczne jest posiadanie  poczty elektronicznej.

6. Strona Internetowa daje możliwość bezpośredniego kontaktu z Obsługą Sklepu w postaci:

 • Czatu w czasie rzeczywistym po kliknięciu w Okienko Czatu z pracownikiem Obsługi Klienta jeśli ten jest dostępny.  W innym wypadku odpowiedź na wiadomość zostanie wysłana na maila, jeśli Użytkownik go pozostawi. Umowa świadczenia usługi Czatu zawarta jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia Czatu.

 • Zapytania o produkt dostępnego z poziomu Karty Towaru. Poprzez kliknięcie w “zapytaj o produkt” Użytkownik zostanie przekierowany do formularza kontaktowego. Po podaniu adresu e-mail i wpisaniu treści zapytania można wysłać wiadomość przy pomocy dedykowanego do tego przycisku. Umowa świadczenia usługi  interaktywnego formularza “zapytaj o produkt” zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości.

7. Kontakt możliwy jest również:

8. Za pomocą Strony Internetowej Użytkownik może założyć swoje Konto. W tym celu należy kliknąć w przycisk “Zarejestruj się”, podać swój adres e-mail lub skorzystać z innych dostępnych form identyfikacji (konto Facebook, Google). Rejestracja pozwala min. na podgląd historii zakupów. Umowa świadczenia usługi Konta zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez użytkownika prośby o usunięcie Konta.

9. Użytkownik może skorzystać z bezpłatnej usługi Newsletter “Klub TRIGAR” umożliwiającej otrzymywania od Sprzedawcy informacji marketingowych. Można to zrobić w trakcie rejestracji Konta udzielając zgody na Newsletter lub skorzystać, niezależnie od rejestracji z Okienka zapisu dostępnego na dole Strony. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu po wysłaniu “NIE” w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość marketingową lub po wyrażeniu woli w kontakcie z Obsługą Sklepu lub w mail na iod@trigar.pl

10. Użytkownik może skorzystać z usługi porównywarki towarów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego, w ramach tych samych grup towarów, dodając maksymalnie pięć produktów. Zestawienie obejmuje cenę, podstawowe funkcje oraz specyfikację techniczną produktów. Umowa świadczenia usługi porównywarki towarów zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu wraz z usunięciem towaru z porównywarkii, zakończeniem sesji przeglądarki lub po usunięciu towaru z oferty Sklepu Internetowego.

11. Zalogowany Użytkownik do swojego Konta może dodać produkt do przechowywalnie za pomocą dedykowanego przycisku w Karcie Towaru. Dodanie do przechowywalni  umożliwia szybki powrót do oglądanego wcześniej produktu w ramach swojego Konta. Usługa polegająca na dodaniu towaru do przechowywalni zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu po usunięciu towaru z przechowywalni lub po wycofaniu towaru z oferty Sklepu Internetowego.

12. Użytkownik może skorzystać z usługi powiadomienia o dostępności produktu. By z niej skorzystać należy w wyznaczonym miejscu na Karcie Towaru kliknąć w przycisk “Powiadom o dostępności”, wpisać adres e-mail i zatwierdzić. Usługa aktywna jest tylko dla produktów chwilowo niedostępnych w ofercie Sklepu Internetowego. Usługa zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu po wysłaniu powiadomienia na podany adres e-mail informacji o dostępności produktu.


13. Reklamację nieprawidłowego działania Usług świadczonych drogą elektroniczną można składać kontaktując się z Obsługą Sklepu internetowego, poprzez dostępne formy kontaktu (Czat, e-mail: kontakt@trigar.pl, tel. 500 521 500, lub listownie na adres: TRIGAR Sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 17, 61-561 Poznań). Próbę przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Usług podejmiemy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie z tytułu niepoprawnie działających Usług świadczonych drogą elektroniczną.

14. Zabrania się umieszczana przez Użytkowników:

 • treści prawnie zabronionych, np. treści godzących w dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, nawołujących do przemocy i nienawiści,

 • treści stanowiące reklamę, spam,

 • treści obraźliwych, zawierających słowa obraźliwe, wulgaryzmy,

 • danych osobowych osób trzecich bez wyraźnej ich zgody,

 • treści naruszających interesy Sprzedawcy, np. reklamujące działalność innego przedsiębiorcy, treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy, wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych,

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia

 

X. Opinie w sklepie internetowym

 

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania.Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław.
 3. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.
 4. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 5. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

  

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między właścicielem i operatorem sklepu trigar.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku niemożności uzyskania porozumienia, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 3. TRIGAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O ich treści poinformujemy Użytkowników umieszczając zestawienie zmian Regulaminu na stronie głównej Serwisu Internetowego na minimum 14 dni kalendarzowych przed zastosowanymi zmianami. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach poprzez przesłanie na wskazany przez nich adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, informacji  zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Archwialne wersje regulaminu wraz z oznaczeniem zmian zamieszczamy w poniższych plikach PDF.

TRIGAR - Regulamin_04_03_2019

TRIGAR - Regulamin do 31_10_2023

TRIGAR - Regulamin od 01_11_2023

TRIGAR - Regulamin od 30_01_2024

 

Zmiany wchodzą w życie w terminie podanym w obwieszczeniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach w Regulaminie. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie właściciela Serwisu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie, na stronie https://www.trigar.pl/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. 

Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium