Regulamin

 I. Postanowienia ogólne 

1. Właścicielem i operatorem serwisu trigar.pl jest firma TRIGAR SP. z o.o., ul. Wierzbięcice 17, 61-561 Poznań, NIP 7831744184, REGON 364881760, zarejestrowana pod numerem KRS 0000626701 dalej zwana Sprzedawcą.

2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.trigar.pl, jak również pocztą elektroniczną na adres sklep@trigar.pl lub telefonicznie.

3. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%)

5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

6. Również inne elementy oferty, takie jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

7. Dokładamy wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W przypadku, gdy dane (w tym opisy i specyfikacje techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, Kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi na podstawie niezgodności towaru z umową i żądać odstąpienia od umowy, wymiany na wolny od wad, naprawy, lub obniżenia ceny. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności zgodnie z art. 557 §3. kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 poz. 380) gdy towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub jego przedstawiciela, o których nie mieliśmy i nie mogliśmy mieć wiedzy albo nie mogły mieć one wpływu na decyzję Kupującego, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

II. Realizacja zamówienia

1. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

2. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

3. Orientacyjna informacja o czasie realizacji jest podana przy opisie produktu.

4. Zamówiony towar jest dostarczany na terenie Polski za pomocą firmy kurierskiej. Koszty wysyłki pokrywa kupujący. Każdorazowo informacja o kosztach przesyłki jest podawana w koszyku zamówienia.

5. Warunki niniejszego regulaminu dotyczą dostaw na terenie Polski. Realizacja transakcji zagranicznych jest możliwa i wymaga każdorazowych ustaleń indywidualnych.

6. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki.

7. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób: 

 • przy odbiorze przesyłki – pobranie (zapłata gotówką kurierowi w chwili odbioru przesyłki)
 • przedpłata przelewem - po wybraniu tej opcji klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia wraz z numerem rachunku bankowego na który należy przelać należność, realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty na konto sklepu; na życzenie do zamówienia jest generowana faktura proforma,
 • płatność elektroniczna Przelewy24 (w tym m.in płatność kartą kredytową Vista lub MasterCard)
 • płatność elektroniczna PayU (w tym m.in płatność kartą kredytową Vista lub MasterCard)
 • rozłożenie zakupu na raty (Santander Consumer Bank SA) 

8. Zamówienie nieopłacone w ciągu 14 dni zostanie automatycznie anulowane.

9. Firma Trigar Sp. z o.o. zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia towaru fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzonego na rynek polski. 

III. Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

2. Produkty oferowane przez sklep trigar.pl objęte są 2 -letnią gwarancją producenta. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3. Produkty oferowane przez sklep Trigar.pl objęte są 2 -letnią rękojmią. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni, a w przypadku żądania odstąpienia od umowy w terminie 30 dni. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121) strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego stosowania urządzenia, uszkodzeń mechanicznych, niestosowania się do zaleceń instrukcji użytkowania oraz w sytuacjach gdy sprzęt nosi znamiona celowego uszkodzenia lub defekt powstawał w skutek działania warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych.

5. Zgodnie z Art. 545 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121)  Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane najlepiej nie przyjmować przesyłki lub w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Jeśli protokołu szkody nie dało się sporządzić w czasie dostawy proszę skontaktować się z Contact Center DPD pod poniższymi numerami telefonów 22 577 55 55 lub 801 400 373 w celu złożenia zlecenia na spisanie takiego protokołu. Możliwość złożenia zlecenia istnieje także za pośrednictwem maila cc@dpd.com.pl. W przypadku uszkodzenia paczek nadanych do Paczkomatu prosimy o kontakt z firmą InPost pod numerem 722 444 000. Protokół uszkodzenia przesyłki jest niezbędnym dokumentem do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

6. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego.

IV. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Przedsiębiorstwa ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośredniego kosztu zwrotu, a także jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy równy najtańszemu zwykłemu sposobowi dostawy oferowanemu przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższa zasada nie obowiązuje, jeśli Przedsiębiorca zaproponuje, że sam odbierze rzecz.

3. W związku z art. 34 ust. 4 (Ustawa o prawach konsumenta) "Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy".  Zgodnie z wytycznymi KE oraz poradnika wydanego przez UOKiK Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art 38. ust. 9, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowani, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zapis ten odnosi się do map sprzedawanych na kartach MicroSD w zapieczętowanych opakowaniach.

5. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep o tym fakcie pisemnie bądź drogą e-mail w terminie do 14 dni od odebrania towaru.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie informacji przed jego upływem.

6. Konsument ma obowiązek zwrócenia rzeczy Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie zwracanej rzeczy przed jego upływem.

7. Zwracany towar należy odesłać na swój koszt do siedziby firmy TRIGAR (Salon TRIGAR.pl, ul. Wierzbięcice 17, 61-561, Poznań). Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór do pobrania tutaj) oraz numer konta, na jaki TRIGAR Sp. z o.o. ma zwrócić zapłatę.

8. Z powyższego Prawa do odstąpienia od umowy zawartej po 01.01.2021 mogą skorzystać na zasadach praw Konsumenta osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy  wynika,  że nie  posiada  ona  dla  tej  osoby  charakteru  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie  przepisów  o  Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego i Użytkownika w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego jest Sprzedawca  Firma TRIGAR Sp. z o.o.

2. Uzyskane w ten sposób dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 
3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w portalu "Opineo.pl" oraz "Ceneo-Zaufane opinie", w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. 

VI. Formy płatności

1. W zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, możesz wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

 • Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.
 • Przelewy241 - szybka płatność elektroniczna, realizowana przez Internet. W tym możliwość płacenia kartą kredytową Visa/MasterCard
 • Pobranie - płatność gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi dpd)
 • Zakup ratalny - płatność rozłożona na raty za pośrednictwem Santander Consumer Bank S.A.
 • Odbiór osobisty - w naszych salonach firmowych (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Białystok) możesz zapłacić gotówką, kartą lub dokonać zakupu na raty (Santander Consumer Bank S.A.)

1Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VII. Czas realizacji zamówień

1. Natychmiast po złożeniu przez Ciebie zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i linkiem, w który należy kliknąć. Po otrzymaniu akceptacji zamówienia rozpoczynamy jego realizację, a Ty będziesz na bieżąco informowany o postępie naszych prac.  

2. Termin wysyłki wynika z dostępności produktów i wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez Ciebie formy dostawy.

3. Przy każdym produkcie jest podany termin, który opisuje, kiedy produkty mogą zostać wysłane przez Sprzedawcę - od 24 godzin do kilku, czasami nawet kilkunastu dni (w przypadku produktów trudno dostępnych). Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na stronie odpowiadała realnym stanom magazynowym, może się jednak zdarzyć, że faktyczny czas dostawy się przedłuży - o czym kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

4. Jeżeli zamawiasz większą liczbę produktów, czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do produktu o najdłuższym czasie wysyłki. Można zrealizować zamówienie etapami - w tym celu skontaktuj się z nami lub wpisz odpowiednią adnotację w uwagach do zamówienia.

VIII. Koszty dostawy

1. Całkowity koszt dostawy zamówienia jest widoczny po dodaniu produktów do koszyka, wybraniu  formy dostawy i metody płatności - w podsumowaniu zobaczysz dokładną wartość do zapłaty.  

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między właścicielem i operatorem sklepu trigar.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku niemożności uzyskania porozumienia, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej czy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH. A także uprawniony jest także do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Konsumentów.

4. TRIGAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O ich treści poinformujemy Użytkowników umieszczając zestawienie zmian Regulaminu na stronie głównej Serwisu Internetowego na minimum 14 dni kalendarzowych przed zastosowanymi zmianami. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach poprzez przesłanie na wskazany przez nich adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, informacji  zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Zmiany w regulaminie można także sprawdzić w tym pliku pdf.
 
Zmiany wchodzą w życie w terminie podanym w obwieszczeniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach w Regulaminie. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie właściciela Serwisu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu.
 
Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie, na stronie https://www.trigar.pl/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 
 

 

 
Menu Szukaj filtruj więcej
  • AUTORYZOWANY PARTNER GARMIN
  • TRIGAR to ponad 14 lat doświadczenia, 6 salonów firmowych oraz tysiące zadowolonych Klientów.

  • Tel.:500 521 500
  • E-mail:kontakt@trigar.pl
  • Zapisz się do newslettera
   Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl