Garmin Nuvi 465T Europa [010-00786-10]

Dostępność: niekontynuowane Ten produkt nie będzie już dostępny w sprzedaży.
Cena: 1 400,00 zł

Symulacja została wykonana dla produktu podstawowego

1400.00
ilość szt.

Opis

Zakończona produkcja!!!
Nüvi 465T to urządzenie wprowadzone na polski rynek z końcem stycznia 2010 roku, przeznaczone w głównej mierze dla kierowców pojazdów o masie przekraczającej 3.5t (samochody dostawcze, autobusy, TIR-y, pojazdy z ładunkiem klasy ADR), zewnętrznie do złudzenia przypominające dobrze już znane modele z serii Nuvi 2xxW.


Złącza i porty w Nüvi 465T umiejscowione są w tym samym stylu jak w modelu 2xxW. Przedni panel prezentuje wyrazisty, 4.3" wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości 480 x 272 piksele, obok którego, na prawej krawędzi, umieszczono złącze wbudowanego mikrofonu służącego do obsługi zestawu głośnomówiącego. Lewa ścianka urządzenia wypasażona została w slot kart SD pozwalający na skorzystanie z dodatkowych nośników danych zawierających np. opcjonalne mapy, zdjęcia lub przewodniki podróżne. Na górnej krawędzi tradycyjnie umieszczono dwufunkcyjny suwak, którego wychylenie do pozycji skrajnie prawej powoduje zablokowanie aktywności matrycy, zaś do pozycji skrajnie lewej - wyłączenie urządzenia. Tylna ścianka wyposażona została w port miniUSB pozwalający na połączenie urządzenia z komputerem lub jego ładowanie za pośrednictwem ładowarki sieciowej/samochodowej bądź przewodu USB-->miniUSB oraz stereofoniczny głośnik emitujący dźwięki komunikatów głosowych i alertów dla punktów POI.

Pod względem możliwości nawigacyjnych Nüvi 465T oferuje zestaw dobrze już znanych z poprzednich modeli funkcji oraz kilka nowych, specyficznych ze względu na jego rozszerzone przeznaczenie. Pierwszą innowacją jest ekran powitalny, pojawiający się podczas uruchamiania urządzenia. Wyświetla on zapytanie o wybór preferowanego profilu pomiędzy tradycyjnym (przeznaczonym dla samochodów osobowych), a ciężarowym, umożliwiającym wprowadzenie dodatkowych parametrów takich jak: szerokość, wysokość i długość pojazdu, jego masę całkowitą, nacisk na oś, rodzaj naczepy/przyczepy oraz ich ilość, typ pojazdu (dostawczy lub szerokoszosowy), a także informacji o klasyfikacji przewożonych materiałów niebezpiecznych (użytkownik ma do wyboru kilka odgórnie zdefiniowanych klas materiałów: promieniotwórcze, wybuchowe, gazy sprężone, łatwopalne - ciecze, łatwopalne-stałe, utleniacze, trucizny, płyny żrące). Użytkownik może zdefiniować kilka profili i używać ich naprzemiennie w zależności od  pojazdu bądź jego ładunku. Po dokonaniu wyboru odpowiedniego profilu urządzenie przechodzi do tradycyjnego menu, w którym za pomocą opcji Dokąd?, można szybko wyszukać cel podróży (adres, skrzyżowanie, punkt ulubiony lub miejsce parkingowe dla  pojazdów ciężarowych) i uruchomić nawigację do tego celu. Po wyszukaniu celu podróży, zanim jeszcze uruchomi się właściwą nawigację dotykając przycisku Jedź!, tuż obok niego wyświetlany jest pasek informacji o zaplanowanej trasie, gdzie znajdziemy długość zaplanowanej przez urządzenie trasy oraz szacowany czas potrzebny na jej przebycie. Dotknięcie tego paska spowoduje natomiast wyświetlenie zaplanowanej trasy na tle mapy, jeszcze bez uruchomienia nawigacji. W tym miejscu użytkownik może dokonać modyfikacji  planu podróży korzystając z funkcji STAA (Surface Transport Assistance Act) pozwalającej na skorygowanie wyznaczonej trasy tak, aby  zaliczała się ona do tras preferowanych dla samochodów ciężarowych (wyświetlenie alternatywnej  trasy względem pierwotnie wyznaczonej, która uwzględniać będzie np. zakręty o odpowiednim dla wybranego pojazdu ciężarowego promieniu skrętu). Nuvi 465T umożliwia również planowanie tras z wieloma punktami pośrednimi (opcja Trasy) oraz ich automatyczną optymalizację (sortowanie punktów pośrednich trasy tak, aby ich ułożenie było jak najbardziej optymalne).

Ekran mapy oferuje użytkownikowi układ znany z ostanich urządzeń do nawigacji samochodowej firmy Garmin wzbogacony o kilka dodatków związanych z ruchem pojazdów ciężarowych. W lewym, górnym rogu ekranu dostępne jest pole informacji o kolejnym manewrze na trasie (podawana jest odległość do tego manewru oraz wyświetlane są ikony graficznie informujące o koniecznym do wykonania manewrze), którego dotknięcie powoduje otwarcie pełnego ekranu następnego manewru. Zamiennie z informacjami o kolejnych manewrach w polu tym wyświetlane są również ostrzeżenia  informujące kierwocę o utrudnieniach związanych z ruchem pojazdów ciężarowych (np. o odległości do wiaduktu lub mostu, którego wysokość jest niewystarczająca aby pomieścić pojazd zdefiniowany w bieżącym profilu użytkownika). Wciśnięcie powyższego pola powoduje wyświetlenie okna informacyjnego zawierającego szczegółowy opis zdarzenia. Mniej istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa informacje ostrzegawcze, mające bezpośredni związek z wprowadzonymi do profilu użytkownika parametrami pojazdu takimi jak jego masa całkowita, długość, szerokość czy ilość osi, wyświetlane są w lewym, dolnym rogu ekranu w formie ikon podobnych do znaków drogowych (informacje widoczne w tym polu dotyczą m.in. zbliżania się do serii niebezpiecznych zakrętów, zbyt wąskiego względem rozmiarów pojazdu odcinka drogi itp.). Podobnie jak w poprzednim wypadku, tak i tutaj wciśnięcie pola z informacją powoduje wyświetlenie okienka ze szczegółową specyfiką danego ostrzeżenia. Górną część krawędzi ekranu mapy zajmuje pasek tekstowy zawierający informacje o zwrocie. Informacje te podawane są również w formie głosowej, poprzez wbudowany głośnik. Dolna krawędź ekranu to standardowo już przycisk Menu oraz dwa pola danych. O ile lewe pole danych, jak zawsze dotąd jest niezmienne (wyświetlana jest w nim aktualna prędkość przemieszczania się), o tyle o zawartości prawego pola danych decyduje użytkownik. Po jego dotknięciu wyświetlana jest lista typów danych, które można wybrać do wyświetlania w tym polu. Co istotne, wyboru tego dokonuje się niezależnie dla trybu z uruchomioną nawigacją po trasie i bez niej. Inne elementy, które mogą się pojawiać na ekranie mapy to informacja o ograniczeniu prędkości na drodze, którą się poruszamy, wyświetlana w lewym, dolnym rogu ekranu, informacja o utrudnieniach na drodze (w połączeniu z zewnętrznym odbiornikiem RDS/TMC - w komplecie z urządzeniem) w postaci okragłej ikonki, której kolorystyka symbolizuje brak utrudnień w ruchu (kolor zielony), niewielkie opóźnienie (kolor żółty) lub jego całkowite wstrzymanie (kolr czerwony) oraz wskaźnik niepreferowanej dla wybranego pojazdu rodzaju drogi (okrągła ikona w formie znaku drogowego umieszczona w prawym, dolnym rogu ekranu wyświetlana w chwili, gdy pojazd znajdzie się np. na drodze nieutwardzonej uniemożliwiającej dalszą jazdę).

Wśród innych funkcji nawigacyjnych realizowanych przez urządzenie znaleźć można także nawigację do zdjęć. Nüvi 465T przygotowany jest do obsługi zdjęć instalowanych w jego pamięci, a pochodzących z serwisu Garmin Connect. Zdjęcia te posiadają zapisaną informację o położeniu obiektów na nich uwiecznionych i mogą służyć jako cel podróży w Nüvi. Zamiast wyszukiwania np. adresu, można za pomocą przeglądarki zdjęć dostępnej w urządzeniu wybrać fotografię obiektu, do którego chcemy pojechać i uruchomić nawigację. Użytkownik ma również możliwość wiązania własnych zdjęć z punktami ulubionymi zapisanymi w pamięci urządzenia. Miniaturki tych zdjęć są wyświetlane na liście puntków ulubionych, co znacząco ułatwia odszukanie interesującego punktu. W Nüvi 465T wprowadzono automatyczną obsługę stref czasowych - urządzenie rozpoznaje strefę w której aktualnie się znajduje (nie ma potrzeby ręcznej zmiany strefy), a także strefę w której leży docelowy punkt nawigacji. Jeśli punkt docelowy położony jest w innej strefie niż punkt startowy, różnica czasu wynikająca ze zmiany stref zostanie uwzględniona w prezentowanym na ekranie czasie przybycia do celu. Nie zapomniano również o pomocnej funkcji Gdzie jestem?, za pośrednictwem której można szybko sprawdzić w pobliżu jakiego skrzyżowania i jakiego adresu się aktualnie znajdujemy (wyświetlana jest też pozycja w formie współrzędnych) oraz skorzystać z wyszukiania najbliższych posterunków policji, szpitali i stacji benzynowych. Nüvi 465T posiada również znaną już z wcześniejszych modeli tej klasy funkcję asystenta pasa ruchu. Asystent pasa ruchu to funkcja, która dla np. rozjazdów na autostradach, wyświetla na ekranie Nüvi informację o pasach ruchu, które należy zająć na dojeździe do skrzyżowania, aby bez problemu trafić we właściwy zjazd. Działanie tej funkcji jest ściśle uzależnione od zasobu danych zawartych w mapach, stąd asystent pasa ruchu nie jest funkcją dostępną dla wszystkich skrzyżowań. W trakcie nawigacji skorzystać można również z komunikatów o utrudnieniach drogowych - TMC (Nüvi 465T został przygotowany do obsługi tego typu danych). Komunikaty te dostępne są na wybranych obszarach Europy, stąd nie zawsze możliwe będzie ich odebranie. Jeśli urządzenie posiada możliwość odbioru tych danych, w trakcie nawigacji może ostrzegać kierowcę o czekających go utrudnieniach na drodze - korkach, robotach drogowych, wypadkach, itp., a także planować trasę z ominięciem tych miejsc.

Wśród funkcji dodatkowych urządzenie oferuje dostęp do przeliczników jednostek miar i walut, kalkulatora i funkcji czas na świecie, która umożliwia jednoczesne wyświetlanie aktualnego czasu w trzech wybranych przez użytkownika strefach czasowych oraz graficzne sprawdzenie obszarów pór dnia i nocy na świecie. Urządzenie posiada również możliwość pracy z własnymi bazami punktów POI (np. bazami fotoradarów) jak i np. przewodnikiem podróżnych - Garmin Travel Guide. Nüvi 465T jest także wyposażony w system Pomocy, opisujący wszystkie funkcje realizowane przez urządzenie.

Nuvi 465T posiada wbudowany moduł Bluetooth przeznaczony do współpracy z telefonem komórkowym. Dzięki temu urządzenie może przejąć rolę zestawu głośnomówiącego dla kompatybilnych telefonów komórkowych. Inne funkcje realizowane dzięki Bluetooth, jednak ściśle zależne od funkcjonalności telefonu komórkowego, to możliwość korzystania z historii połączeń, spisu telefonów (wszystkie te listy są automatycznie synchronizowane w trakcie nawiązywania połączenia z telefonem) oraz wybierania głosowego.

Standardowo rządzenie wyposażone zostało w funkcję Garmin Lock, pozwalającą na wprowadzenie kodu PIN, który będzie wymagany przy każdym jego uruchomieniu. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn wprowadzenie PIN-u nie będzie możliwe, urządzenie zostanie odblokowane jedynie w miejscu, gdzie uruchomione było zabezpieczenie kodem PIN (tzw. bezpieczna lokalizacja). Funkcja ta zabezpiecza przed nieautoryzowanym użyciem urządzenia.

Produkty powiązane

Opinie (0)

Kliknij na gwiazdkę i oceń produkt:

Informujemy, że nie podejmujemy działań w celu zapewnienia, aby opinie w sklepie pochodziły wyłącznie od osób które używały produktu lub go nabyły.

Brak opinii dla produktu
Menu Szukaj filtruj więcej
  • AUTORYZOWANY PARTNER GARMIN
  • TRIGAR to 15 lat doświadczenia, 7 salonów firmowych oraz tysiące zadowolonych Klientów.

  • Tel.:500 521 500
  • E-mail:kontakt@trigar.pl
  • Dołącz do Klubu TRIGAR
   Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl